informace-pasazeri

1 AKTIVACE LETENKY
První kontakt je na Vás. Letenku aktivujete vyplněním formuláře „Aktivace
letenek“ na webových stránkách www.vyletbalonem.cz nebo odesláním
e-mailu na adresu: aktivace@baart.cz.

 

2 PLATNOST LETENKY
Platnost letenky je minimálně 1 rok. Po aktivaci vám nepropadne,
ani kdyby jste se rozhodli letět za několik let.
Napište nám, prosím:
číslo, typ letenky a jméno, na které je vystavena
věk, váhu a případná zdravotní omezení pasažérů (nemoci a operace
pohybového aparátu, srdeční a plicní onemocnění, epilepsie atd.)
telefon a mail, na kterém budete k zastižení (ne služební)
místo odkud pojedete na let (kvůli dojezdové vzdálenosti)
Informace pro pasažéry
oblastí. Poletíme tak, aby měli všichni pasažéři dostatečný rozhled
na krajinu. Dle Vašeho přání můžeme letět i výše a rozhlédnout se daleko
do kraje – pilot je částečně schopen vyhovět přání zákazníků.

 

3 PRŮBĚH LETU
Místo a čas setkání s Vámi vždy domluví předem pilot nebo koordinátor
letů. Po seznámení s pilotem a posádkou Vás převezeme na místo startu,
kde proběhne příprava před letem a postavení balónu. V doprovodném
vozidle při cestě na start a při zpáteční cestě z místa přistání mají místo
pouze pasažéři balónu. Přátelé a známí mohou sledovat pasažéry
a účastnit se startu i přistání ve vlastním voze. Prosíme Vás, abyste osoby,
které pojedou za Vámi upozornili, že nemohou vjíždět na louku, kde
budeme startovat nebo přistávat a musí zůstat na přilehlé komunikaci.
Celá příprava balónu k letu trvá cca 30 - 40 minut. Účastníci letu
se mohou aktivně podílet na přípravě balónu, při tom je nutné dodržovat
pokyny pilota. Vyhlídkový let balónem trvá cca 1 hodinu, v závislosti
na podmínkách pro přistání se délka letu může pohybovat od 50
do 80 minut. Po přistání proběhne tradiční křest prvoletců a na památku
obdržíte křestní list vzduchoplavce se svým novým balonářským jménem
a titulem.
Celá akce zabere obvykle 3 - 4 hodiny.

 

4 BALÓNY A POČASÍ
V letním období balóny mohou létat cca od 6.00 do 9.00 hod. a od 18.00
do 21.00 hod. S ubývající intenzitou slunečního záření (podzim - jaro)
se tyto intervaly posouvají blíže k poledni. Balón nelze provozovat
v bouřce, dešti či sněžení, během dne za termického proudění a za silného
větru. Za normálních okolností lze balón provozovat do rychlosti větru
cca 4 m/s, při startu ze zástavby nebo mezi lidmi se tato hranice snižuje
na 2 m/s. Balón potřebuje pro svůj bezpečný let dostatečnou rychlost,
aby se spolehlivě dostal k prvnímu místu vhodnému k přistání. Případné
přistání mezi domy, zahrady, vzrostlá pole a hřiště je považováno
za nouzové řešení a zkušený pilot se takovýmto situacím snaží vždy
vyhnout. Pilot je vždy zodpovědný za bezpečnost letu a na jeho
rozhodování závisí úspěšnost akce. Nepřemlouvejte tedy svého
pilota, aby letěl a neodkládal Váš let balónem na jiný termín. Pokud
se rozhodne změnit místo startu nebo dokonce let zrušit, považujte
to spíše za projev jeho zkušenosti a rozumu než neschopnosti. Možná
Vás právě ochránil před zbytečným rizikem a před nepříjemným
až nebezpečným zážitkem. Pokud pilot let zruší, nevzniká pasažérům
právo na úhradu nákladů vzniklých v přímé souvislosti se zrušením letu
(například náklady na dopravu na místo setkání).

 

5 JAK VYSOKO POLETÍME
Minimální výška pro let je 150 m nad krajinou a 300 m nad zastavěnou
Nepoužíváte-li mail, kontaktujte přímo koordinátora letů na tel. čísle:
733 124 367, 602 189 369. Pokud nás budete kontaktovat telefonem,
nevolejte, ale zašlete SMS a vyčkejte na její potvrzení. Určitě Vám zavoláme
zpět a domluvíme veškeré další podrobnosti k letu.
Zavoláme Vám a domluvíme veškeré další podrobnosti k letu.
Koordinátor letů Vám pak nabídne nejbližší vhodný termín letu s ohledem
na zvolenou lokalitu a druh letenky. Termín letu je nutné rezervovat
alespoň 2 týdny předem. 1 - 2 dny před samotným letem Vás budeme
kontaktovat s upřesňujícími informacemi ohledně času a místa setkání,
eventuálně o přeložení letu v případě, že nebude možné let uskutečnit
kvůli nepříznivému počasí. Počasí se může změnit během několika
hodin, zpravidla však víme 1 den předem, zda bude možné letět
či nikoliv. Domluvený termín letu můžete změnit nejpozději 48 hodin před
plánovaným časem setkání, nedostavíte-li se včas na místo setkání, Vaše
letenka propadá bez náhrady. Letenky jsou přenosné, můžete za sebe
určit náhradu a včas nás o tom informovat.
Aktivace je nejvhodnějším okamžikem pro změnu parametrů letenek.
Můžete změnit typ letenky, jméno pasažéra, lokalitu, případně doobjednat
další letenku, pokud chcete letět s někým blízkým společně.

6 ODĚV A ZAVAZADLA
Při letu je v koši balónu podobná teplota jako na zemi, proto není třeba
oblékat se tepleji. Doporučujeme vzít si tmavší, pohodlné oblečení,
u kterého Vás nebude mrzet, pokud se zašpiníte a nezapomeňte
na sportovní pevnou obuv. Pokud poletíte ráno, bývá na loukách rosa
- volte proto pevnou a nepromokavou obuv. Při letu můžete fotografovat
a filmovat – před přistáním budete pilotem vyzváni k uložení všech
zavazadel a zaujmutí přistávací pozice. Za kamery, fotoaparáty, oděvy
a osobní věci pasažérů však nemůžeme převzít ručení a vezme-li
si je pasažér s sebou, nese za ně odpovědnost po celou dobu letu
i přepravy v doprovodném vozidle. Odpovědnost přejímá i za eventuální
zranění některého z účastníků letu těmito předměty.

 

7 ZDRAVOTNÍ STAV A OMEZENÍ
Z bezpečnostních důvodů nemohou být přepravovány těhotné ženy.
Let nedoporučujeme dětem mladším 7 let. Děti mladší 15 let mohou
letět pouze v doprovodu dospělé osoby a mladiství ve věku 15 – 18 let
musí mít písemný souhlas zákonného zástupce. Před letem by se měli
se svým ošetřujícím lékařem poradit pasažéři s onemocněním srdce,
krevního oběhu, s plicním onemocněním a onemocněním pohybového
ústrojí. Informujte nás, prosím, o eventuálních omezeních, případně
o své snížené pohyblivosti (kolena, kyčle, páteř). Můžeme využít balónu
s dvířky, aby pro Vás bylo nastupování pohodlnější.

 

8 PROPADNUTÍ LETENEK BEZ NÁHRADY
Přeprava může být odmítnuta:
Při podezření na požití alkoholu nebo drog před letem.
Pokud pasažér nedbá bezpečnostních pokynů vydaných pilotem.
Nedostaví-li se pasažér včas na místo setkání a nebo zruší-li let později
než 48 hodin před naplánovaným termínem. Letenky jsou přenosné,
můžete za sebe určit náhradu.
Je-li zřejmé, že pasažér neuvedl pravdivé informace o svém
zdravotním stavu nebo omezení, které by bránilo bezpečnému letu
a mohl by ohrozit sebe nebo ostatní pasažéry.

 

9 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Pilot (kapitán letu) před nafouknutím balónu podrobně seznámí pasažéry
s bezpečnostními pokyny. V blízkosti balónu (min. 50 m) je zakázáno
kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Pasažéři mohou být podrobeni
bezpečnostní prohlídce, která vyloučí možnost přepravy nebezpečných
předmětů - zbraně, sklo, výbušniny a hořlaviny. Na palubu nelze vzít
berle, hole, alkohol, skládací sedačku. Celý let absolvují pasažéři ve stoje
(mimo letenky KOMFORT s integrovanou sedačkou v OK 7556). Domácí
zvířata mají vstup do koše zakázán.

Před přistáním:
Fotoaparáty, kamery, telefony jsou schovány a každé zavazadlo
je upevněno v koši na příslušných poutkách.
Pasažéři se oběma rukama drží za madlo uvnitř koše (o přistávací
pozici jsou poučeni pilotem).
Během přistání jsou pasažéři přikrčeni uvnitř koše, aby ven
nevyčnívala žádná část těla.
Pasažéři po přistání opustí koš až na pokyn pilota.

 

10 JAKÝMI BALÓNY LÉTÁME
V současné době létáme ve čtyřech balónech:
balón WEBER OK-7546: určen max. pro 2 - 3 pasažéry a pilota
balón ARTABAN OK-7536: určen max. pro 4 - 5 pasažérů a pilota
balón ČESKÝ RÁJ OK 7566: určen pro 5 – 6 pasažérů a pilota,
s nástupními dvířky
balón MAGIC OK-7556: určen max. pro 7 pasažérů a pilota,
s nástupními dvířky a může být osazen sedačkou pro tělesně
postižené pasažéry.

 

11 POJIŠTĚNÍ PASAŽÉRŮ
Pasažéři jsou řádně pojištěni dle platných zákonů. Škodné případy
a zranění musí neprodleně oznámit pilotovi a firmě BAART, s.r.o.
- na pozdější oznámení nebude brán zřetel.

 

12 UPOZORNĚNÍ
Ve vlastním zájmu nás informujte o případném tělesném nebo zdravotním
handicapu předem při rezervaci Vašeho letu.
1 letenka je počítána pro pasažéra o hmotnosti do 100 kg a při vyšší
hmotnosti je nutná konzultace s koordinátorem letu.

 

Děkujeme, Váš tým BAART
www.vyletbalonem.cz